Archive | June, 2011

Datum för det första årsmötet

2011-06-20

0 Comments

Den 24 augusti klockan 13:00 är det dags för föreningens första årsmöte. Årsmötet kommer att hållas i Aastras lokaler på telefonplan, Stockholm. Mötet skall bland annat besluta om styrelse, medlemsavgift och seminarier/aktiviteter för 2012. Då det är det första mötet så är alla intresserade välkomna Givetvis är vi tacksamma om du vill bidra med din […]

Continue reading...

En användarförening bildas

2011-06-20

0 Comments

Gemensamt intresse! Efter att ha träffats på seminarier, vid kundbesök, vid referensbesök, hos leverantörer och ett antal mindre planerade tillställningar så kunde några av oss konstatera att det fanns ett behov av en användarförening för kunder och intressenter till Aastras contac center lösningar. De flesta av de forum som idag finns är för generella och […]

Continue reading...