Archive | January, 2013

Solidusutbildning

2013-01-13

0 Comments

Användarföreningen har tillsammans med Aastra tagit fram ett förslag på en grundutbildning i Solidus. Grundutbildningen kommer att erbjudas föreningens medlemmar och kommer att äga rum vid ett tillfälle. Detta för att förhoppningsvis ge ett större utbyte av kursen i och med möjligheten till diskussioner med gelikar och utbyte av erfarenheter. Och utöver det kanske också […]

Continue reading...