Archive | March, 2013

Inför medlemsträffen, fördjupningsämnen och dikussionspunkter

2013-03-20

0 Comments

I samband med träffen i april så fortsätter vi med mindre diskussionsgrupper som därefter redovisas inför alla. Föreningen har gått igenom de förslag till ämnen som funnits sedan tidigare och kommit fram till ett antal diskussionsämnen. De ämnen som nu finns på agendan är dessa: Mail (hantering, tips, tricks etc.) Reporting (via reportmanager, från databas etc.) […]

Continue reading...