Archive | December, 2014

Presentationer från senaste träffen

2014-12-16

0 Comments

Nu är medlemssidan uppdaterad med presentationerna och en förteckning över de som deltog vid medlemsträffen i Göteborg. “Mitel-listan” är ännu inte uppdaterad och städad efter Mitels avrapportering, vi arbetar vidare på det. Länk till medlemssidorna…

Continue reading...