Hjälpa Mitel?

2015-09-15

Nyheter

Hej medlemmar i SeCUG,

Som ni förhoppningsvis redan vet så skrev Mitel och Teleopti under ett globals samarbetsavtal innan sommaren kring WMF.
Detta avtal innebär följande för Mitel nuvarande och nya kunder. Mitel blir genom sina partners en återförsäljare av Teleopti WMF och kommer därmed att säkerställa att produkterna gradvis anpassas för att fungera optimalt tillsammans. Vår målbild är att Teleoptis WMF produkt ska fungera bättre med Mitels contact center lösningar än någon annan WFM produkt.

Som vi också lyfte fram vid förra SeCUG mötet så kommer vi förhoppningsvis vid nästa major release ut med ett nytt statistik och rapportverktyg. Som input till detta projekt skulle vi gärna vilja bidra från Sverige med en sammanställning över skillnader mellan Solidus sätt att mäta statistik och Teleoptis WMF sätt att mäta. Även skicka med förslag på vad som behöver göras för att produkterna ska fungera ännu bättre tillsammans.

Ni som användare av MiCC Solidus har ju flera års hands-on erfarenhet av detta och sitter säkert inne med mängder av förbättringsförslag. Mitel vill be er om en tjänst och det är att skriva ner vad som ni anser inte är optimalt idag samt förslag på hur det borde fungera i framtiden. Kom gärna med stort och smått.

Mitel sammanställer och driver detta som prioriterat till vår produktledning i Kanada.

Den nya rapportmodulen i SeC är inplanerad till 2016 så er input behövs nu under hösten.

Anders Kasberg
Portfolio Sales Manager