Archive | May, 2017

Är hösten redan här?

2017-05-26

0 Comments

Är hösten redan här?

När vi träffades senast lovade Styrelsen att vi skulle vara lite mer aktiva på hemsidan och på Facebook för att både upprätthålla kontakten mellan våra medlemsträffar men även för att knyta nya kontakter och underlätta nätverkande. Som en del i det kommer vi under året att presentera några av er, våra medlemmar, lite mer ingående […]

Continue reading...