Medlemsskap

Välkommen till föreningen!

Solidus eCare Usergroup är en förening som är öppen för alla slutanvändarföretag och organisationer som har ett intresse i Contact Center, och i synnerhet för de som har en utgångspunkt i Mitels produkter. De medlemsföretag som idag är medlemmar har varierande bakgrund och storlek. Den gemensamma nämnaren för alla medlemmar är intresset av att lära av andra!

Medlemsskap

  • Medlemsskap ansöks per företag/organisation
  • Medlemsavgiften är 3000:-/företag/kalenderår
  • Medlemsföretag har möjlighet att delta med valfritt
    antal personer till de evenemang som ordnas
    (Kostnader för respektive evenemang tillkommer)

 

Maila in din medlemsansökan till adressen info@secug.se

Ange följande information till din medlemsansökan:

Företag
Namn
Faktureringsadress
Fakturareferens
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-post
Kommentarer