Styrelse

Styrelsens medlemmar

Ordförande
Anki Wallin, Handelsbanken

Sekreterare
Hans Ritzler, AFA Försäkring

Kassör/Medlemsansvarig,
Helen Hägerå, Heidelberg Cement

Ledamot
Vakant

Ledamot
Magnus Larsson, H1 Communication

Suppleant
Ulrika Urberg, AJ Produkter

Suppleant
Marcus Eriksson, Kronofogden

 

Styrelseprotokoll hittar du under länken “Ladda ner” på medlemssidorna